„Zpracovávat se bude. Jsme teprve na samém počátku," potvrdil náměstek pro přípravu staveb Michal Příkazský. Trasa svede auta od křižovatky ulic Spojovací a Znojemská kolem polikliniky do Libušina údolí. Odtud povede kolem továrny Bopo po stávající Koželužské ulici, nahoru přes staré fotbalové hřiště a vyústí u železniční zastávky v Borovině. Nasměrování obchvatu do lesoparku v Libušině a Terovském údolí vyvolalo před časem vlnu protestů. Zastupitelé i přesto z několika variant vybrali právě zmíněnou trasu. Radnice slibuje, že obchvat většinu údolí příliš nepoznamená.

„Od roku 2005 došlo k významnému posunu z hlediska kategorizace plánované silniční komunikace z návrhové rychlosti 80 km/h na 60 km/h. Toto na první pohled nevýznamné opatření v sobě naskýtá šanci celou stavbu přepracovat a citlivěji zakomponovat do celého území," hlásí mluvčí města Irini Martakidisová. Do lesoparku z plochy za poliklinikou trasa obchvatu podle ní sestoupí takovým způsobem, aby bylo Terovské údolí ovlivněno co nejméně. „Stávající Koželužská ulice, která bude pokračováním obchvatu, se změní jen málo, počítá se s odhlučněním směrem k panelovým domům," dodává mluvčí. Je zřejmé, že jihozápadní trasa bude těsně míjet nově opravené objekty borovinské fabriky, včetně nového Domu dětí a mládeže, přilehlého hřiště a malého venkovního amfiteátru.

Ani to ale podle radnice nevadí. „Kolize se stavbou Revitalizace areálu Bopo prakticky neexistuje. Územní plán jako nadřazená stavební dokumentace slouží k tomu, aby se v daném území respektovaly limity využití území," míní mluvčí Martakidisová.

K hlasitým kritikům nové silnice v Libušině údolí patřili před lety lidé ze sdružení Břehy. Tehdy opoziční sdružení díky tomu nasbíralo politické body a dostalo se postupně až do vedení města. Současný místostarosta za sdružení Břehy Milan Zeibert nyní proti stavbě aktivně nevystupuje. „Počkáme, jak dopadne vyhodnocení vlivu na životní prostředí, takzvaná EIA. Je to logický krok," poznamenal místostarosta Zeibert.

EIA bude za rok

EIA by měla být dokončena přibližně za rok. Předtím by měla být na stole i technická studie jihozápadní trasy včetně vizualizací. Radnice ji poté chce představit veřejnosti.

Ani počínající práce na dokumentaci ale stále ještě neznamenají, že obchvat skutečně v dohledné době bude. Investorem stavby bude Ředitelství silnic a dálnic, které má aktuálně po celé České republice velmi mnoho rozdělaných staveb. Zařadit obchvat Třebíče mezi priority investora bude proto velmi obtížné. Nicméně třebíčská radnice se o to snaží. „Město vyvíjí kroky k tomu, aby se jižní obchvat města postavil co možná nejdříve. Důvodem je především vysoká intenzita dopravy na průtahu města a s tím související negativní zátěž pro životní prostředí v místě, kde se denně pohybují, pracují či studují tisíce obyvatel," zdůrazňuje mluvčí.

Jihozápadní trasa obchvatu figuruje v územně plánovací dokumentaci města od roku 2005. Zastupitelé tehdy vybírali ze sedmi variant. Trasa Terovským údolím se jim zdála nejsnáze prosaditelná. „Z hlediska ekonomiky a dle programu ministerstva dopravy, ve kterém se posuzují náklady a přínosy stavby, je stávající varianta jediná reálná. V okamžiku, kdy bychom trasu začali teoreticky posouvat jižněji, kleslo by její využití dle platných metodik natolik, že by stavbu nešlo investičně prosadit. Paradoxně by navíc trasa, která by vedla nad údolím Koželužského potoka, byla méně citlivá k danému území, jelikož by se dotkla více zahrádkářských kolonií, oblasti Zámečku a také rodinných domů na ulici Hájenky," popsala Irini Martakidisová.