Na stěhování zvířecího útulku pomýšlí návrh rozpočtu Třebíče pro letošní rok. „Na psí útulek počítáme s částkou 1,6 milionu korun. Celkové náklady by se měly pohybovat mezi šesti až osmi miliony korun," uvedl mluvčí radnice Ivan Přibík.

Přestavba areálu v Hrotovické ulici, který dříve využívaly technické služby města, by měla být brzy zahájena. „Mělo by k tomu dojít v letošním roce," potvrdil třebíčský místostarosta Pavel Pacal. „Lokalita je vytipovaná již delší dobu, v současné době dochází k projekčním pracím. Ty probíhají v součinnosti s lidmi, kteří se o psy starají. Byli s námi i přímo na místě a zároveň řekli, jaké věci by bylo vhodné do projektu ještě zapracovat," dodal.

Samotný projekt není jednoduchou záležitostí. „Musí do něj být zaneseny zootechnické, veterinární a další parametry. Konkrétně jde například o vybudování vhodného prostoru pro zraněná zvířata," připomněl šéf útulku Petr Ondráček.

Nový prostor nabízí výhody už nyní. „Stojí tam konstrukce, která je zastřešená a kterou určitě využijeme. Přímo na místě je k dispozici výběh do přilehlého okolí, dá se odsud sejít do Lorenzových sadů, kde je prostor pro venčení zvířat poměrně velký," připomněl Pacal a zmínil další přednosti. „Je tam daleko větší klid než v dnešním prostoru nad zámkem a je to navíc mimo obytnou zónu. Celkově bude lokalita pro útulek důstojnější," zamýšlel se.

Stěhování by tak mělo být příjemné, ne ale snadné. „Mělo by k němu dojít v letošním nebo příštím roce. Nebude to ale pochopitelně ze dne na den. Nejde totiž pouze o zvířata, ale také o demontáž kotců nebo stěhování buňky, která dnes slouží opuštěným kočkám," přiznal Ondráček a zároveň si postěžoval na současný neutěšený stav. „Nemohli jsme tam prakticky nic stavět, vše je doslova provizorní. V novém areálu by ty podmínky měly být naopak ideální," podotkl.

Nový útulek by podle něj měl kapacitně odpovídat současným možnostem. „Pohybuje se to kolem šedesátky psů a asi patnácti koček. Pro město naší velikosti to plně dostačuje. Věřím, že nynější stav bude zachován," dodal Ondráček.

KAMIL ČERNÝ