Paní Veronika využívá železniční dopravu pravidelně dvacet let. Jak říká – situaci, která od prosince nastala, ještě nezažila. „Ranní osobní vlak do Brna má dva vagony, takže je totálně narvaný už v Rapoticích. Horácký expres je pokaždé zpožděný. Z řady vagonů špína přímo teče. Úderem nového jízdního řádu byla ve všech vlacích zastavena voda na wc a zmizely papírové ručníky,“ shrnula své výtky.

Na zpoždění vlaků si stěžují i další cestující. Vytýkají, že při současném častějším přesedání na sebe spoje dobře nenavazují. A časy odjezdu a příjezdu do zaměstnání či škol nejsou ideální.

Vlaky na trati provozují České dráhy. Rychlíky objednává stát, ostatní spoje Kraj Vysočina. Postupně se má situace zlepšovat.

Kvůli vlaku nový autobus

Kdo vlaky na trati Jihlava – Brno objednává

Rychlíky objednává stát. Jízdní řád osobních a spěšných vlaků na trati Jihlava – Brno objednává po dohodě s Jihomoravským krajem Kraj Vysočina. V úseku Rapotice – Brno pak Kraj Vysočina objednává jízdní řád regionální dopravy podle požadavků Jihomoravského kraje. Do grafikonu se při jeho tvorbě nejdřív musejí zařadit rychlíky, až potom ostatní spoje. Výsledek je vždy kompromisem mezi požadavky krajů, státu, různých přepravních potřeb cestujících, limity infrastruktury i vozidel a také finančních možností.
Zdroj: Kraj Vysočina

„Naše radnice s krajem velmi intenzivně jedná, hejtmanství dostává připomínky od starostů a občanů, které jsou k nám zaslány,“ reagoval náměšťský místostarosta Jan Kotačka (SNK ED). Zatím se podařilo vyjednat alespoň autobus, který dopravuje žáky a studenty z Náměště do Kralic, aby se zavčas dostali na víceleté gymnázium do Zastávky u Brna či do škol v Brně.

„Ukazuje to největší problémy současného stavu na železnici, kterými jsou neschopnost dodržování nových jízdních řádů a následné hledání nouzových řešení. Tím je i přestup žáků z autobusu na vlak v místě, kde desítky let bez problému fungovalo vlakové spojení,“ poznamenal rozpačitě Kotačka.

Zpozdí-li se rychlík, zpozdí se všechno

Shodou okolností v Náměšti bydlí a vlakem odtud denně cestuje předseda krajské dopravní komise na Vysočině Aleš Kratina. Na vlastní kůži tak vše prožívá v reálu.

„Sešlo se několik věcí. Stát do grafikonů rozmístil rychlíky v nových časech, těm se v krajích přizpůsobily ostatní vlaky. Když na naší jednokolejné trati s nízkou kapacitou, tedy bez elektrizace, dojde ke zpoždění rychlíku, má to dominový efekt i na osobní a spěšné vlaky. Je snaha o nápravu, aby rychlíky jezdily včas a problémy nepřetrvávaly,“ řekl Kratina.

I on je novými časy rychlíků dotčený. "Ráno je to výborné, nově zařazený rychlík od Brna je pozitivem. Odpoledne však končím v Třebíči v práci v 17 hodin a spoj v 17.08 jednoduše nemám šanci stihnout, musím čekat na osobní vlak v 17.45. To mi moc nevyhovuje,“ přiznal.

Slabý vlak versus rapotický kopec

Dále je podle Kratiny v úseku směr Rapotice kopec, který současná souprava, již nasadily České dráhy, vyjíždí s obtížemi „Proto je o vagon méně a logicky je i méně místa pro cestující. Podle mých informací by mělo brzy dojít k nápravě. Má být nasazena klasická lokomotiva, která je silnější a vytáhne víc vagonů,“ řekl.

Zmínil ještě jednu slabinu. „Zatím neexistuje, ale připravuje se, krajské dispečerské pracoviště, které bude aktuálně v rámci Veřejné dopravy Vysočiny (integrovaný dopravní systém v kraji - poznámka redakce) zajišťovat, aby na sebe spoje čekaly a neujížděly si,“ vysvětlil Kratina.

Celý nový systém si podle něj takříkajíc „sedá“, dolaďuje se a ve finále má být přínosem. „Rovněž je zásadní, aby volení politici z Vysočiny, kteří působí v Praze, tlačili na příslušných místech, aby došlo k elektrizaci tratě nejen po Zastávku, ale až do Třebíče. To je bohužel projekt, který úplně usnul. Trať, která je pomalá, moc variant zlepšení neskýtá,“ zdůraznil Kratina.

"Rychlý" model

České dráhy (ČD) už jednají s Ministerstvem dopravy, aby se alespoň částečně zmenšily problémy kvůli zpožďování rychlíků. Hlavně v době ranní špičky. "V současnosti se čeká na vyjádření ministerstva,“ odpověděla regionální mluvčí ČD Gabriela Novotná.

„U tratě 240 je dle interní dohody krajů objednatelem v celé trati Kraj Vysočina. ČD jsou smluvně včetně sankcí při jejím nesplnění zavázány řídit se touto objednávkou. Konkrétně dopravní model pro tuto trať byl krajskými úřady vypracován jako "rychlý", tedy motorové vozy mohou mít nově za sebou pouze jeden přívěsný vůz, aby stačily sjíždět jimi navržené jízdní doby,“ objasnila Novotná. A potvrdila slova Aleše Kratiny, že se pro rapotický kopec hledá nové řešení, jaká výkonnější vozidla na něj poslat.

Postupné zlepšení?

Mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová k celé současné situaci uvedla, že je velká snaha o nápravu potíží, projeví se to postupně. „Nový jízdní řád ale nelze hodnotit pouze negativně. Velkým přínosem je zavedení nových spěšných vlaků Horácký expres. Jsou velmi zajímavé pro cestující z Třebíče a Náměště nad Oslavou při jejich dojíždění do Brna a zpět,“ poukázala mluvčí.