„Zpěvník obsahuje sto lidových písní z území celého Kraje Vysočina. Kniha je učena primárně pro učitele hudební výchovy na základních školách, pedagogům v mateřských školách a hudebním oborům základních uměleckých škol,“ oznámila náměstkyně hejtmana Jana Fischerová.

Zpěvník navazuje na předchozí třísvazkové vydání lidových písní z Podhorácka. To obsahuje více než 900 písní zejména z fondů etnologického ústavu, který uchovává písňové rukopisné prameny ze sběratelské činnosti národopisných pracovníků.

Aktuálně vydaný zpěvník z Horácka a Podhorácka s podtitulem Výběr písní pro školy tento vydavatelský počin uzavírá.

Cílem editorek knihy, Marty Toncrové z brněnského pracoviště Etnologického ústavu Akademie věd ČR a Silvy Smutné z regionálního pracoviště tradiční lidové kultury při Muzeu Vysočiny Třebíč, bylo vybrat písně, které se dětem budou nejen líbit, ale i dobře zpívat a hrát, budou pro ně zajímavé a obohatí jejich hudební repertoár.

„Tento vydavatelský počin má podpořit rozvoj zpěvnosti dětí a návrat regionálních lidových písní do repertoáru dětí i dospělých," doplnila Jana Fischerová. Zpěvník vyšel za finanční podpory Ministerstva kultury obdržely jej všechny základní, mateřské a umělecké školy a rovněž folklorní soubory v Kraji Vysočina.

Zpěvník z Horácka a Podhorácka.