Praktická část se odehrávala především ve středu a ve čtvrtek.

Jaké je hodnocení?

„Skončila první část cvičení zaměřená na opatření těsně před simulovaným únikem, v jeho průběhu a těsně po jeho skončení,“ uvedla ředitelka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová. Její úřad na základě hodnocení radiační situace komunikoval s dalšími hráči, jako s Ústředním krizovým štábem, Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru, krizovými štáby krajů, havarijním štábem elektrárny a řadou dalších.

„Doporučovali jsme neodkladná ochranná opatření a jejich rozsah. Zde jsme prakticky na žádné vážné problémy nenarazili, sesbírali jsme ale řadu námětů ke zlepšení formulací tak, aby byly opravdu srozumitelné i těm, kteří s problematikou radiační ochrany běžně do styku nepřicházejí,“ podotkla Dana Drábová.

Byla zavedena Kniha přání a stížností, ve které se náměty sbírají a budou dále využity.

Drábová se neopomněla zmínit ani o nových hejtmanech. Podle jejích slov spolupráci s nimi a krajskými pracovišti krizové odezvy velmi oceňuje. „Odvedli opravdu profesionální práci,“ řekla doslova.

Nový první muž Vysočiny Jiří Běhounek pár záležitostí na zlepšení nalezl. „Byly drobné komunikační problémy s vyrozuměním. Dvě obce v zóně havarijního plánování nereagovaly na prvotní vyrozumění, přičemž echo dostalo více než 150 subjektů,“ prohlásil hejtman.

Našel také potíž při svolávání krizového štábu. 16. prosince navíc budou známy názory pozorovatelů, kteří cvičení přihlíželi.

Běhounek kladně hodnotil SMS servis jako nový způsob informování médií. Včasná neodkladná opatření byla provedena hned, originální byla dle jeho mínění součinnost hasičů a armády při dekontaminaci osob a techniky.

„Musím udělit pochvalu za disciplinovanost,“ zdůraznil nový hejtman.

Od čtvrtečního poledne do pátku odpoledne probíhá druhá, takzvaná štábní část cvičení.

Zabývá se následnými opatřeními. Krok po kroku umožní návrat situace k normálu. Jde o nácvik regulace kontaminovaných potravin a vody, musejí být vytvořeny podmínky pro návrat evakuovaných osob zpět a podobně.

„Tady možná bude problémů o něco více. Tato problematika se i v jiných zemích cvičí poměrně zřídka a není tedy tak dobře zvládnutá jako reakce v prvních hodinách po havárii,“ dodala ředitelka SÚJB Dana Drábová.

Na území kraje Vysočina se do cvičení zapojily víc než tři stovky lidí.