Na místo vedoucího odboru správy majetku a investic města byl jmenován k datu 1. dubna Pavel Kraus, který již před tím působil ve funkci vedoucího oddělení správy a majetku města. Do doby skončení výběrového řízení byl pověřen vedením odboru správy majetku a investic města.

„Na radnici pracuji už od roku 1984, tehdy jsem tu začínal na odboru výstavby,“ dozvěděl se Deník od Pavla Krause.. Změnou je dosazení vedoucího na znovuvytvořený odbor dopravy. Tento odbor povede s platností od 1. dubna Jiří Macura. Ten dříve pracoval na krajském úřadu, právě na odboru dopravy. Oba vedoucí odborů rada jmenovala do funkce v úterý.