Velkochov prasat ve Vladislavi či kompresní stanice v Kralicích znečišťují ovzduší

Evergreenem je samozřejmě skládka nebezpečného odpadu v Pozďátkách - chemické vzorce látek, které unikají do spodních vod, jsou na samostatný článek. Důležitým znečišťovatelem jsou rovněž větší obce. Splašky tady jdou kanalizací do řek. Největší podnik na Třebíčsku Jaderná elektrárna Dukovany má potíže s nadlimitním dusíkem, mědí a olovem.

„Část dusíku produkuje naše ČOV, jako každá jiná,“ uvedl mluvčí elektrárny Dukovany Petr Spilka. Při obrovských objemech čerpané vody může vzniknout chyba při měření, která má za následek nelichotivé číslo, co se dusíku týče. I to je však v normě.

„Měď ve vodě po instalaci titanových kondenzátorů poklesla na zlomky původního množství, proto v přehradě v posledních letech kvete voda. Dříve sinice a řasy částečně blokovala měď z kondenzátorů turbín,“ dodal mluvčí Spilka. Zbytek této látky pochází z mosazných trubek chladičů. Dukovanští zajišťují recyklaci pevných odpadů, jež obsahují odstřižky plechu a kabelů z olova a již zmiňované mědi.

Opakovaně neuspokojivé jsou kontroly ve Vladislavi. Velkochov prasat firmy ADW se svými téměř 13 tisíci kusy dobytka produkuje ohromné množství čpavku. „Snažíme se to regulovat podáváním speciálních krmných směsí,“ nastítnili zdejší zaměstnanci. Podobné problémy má stejná firma na farmě v Novém Telečkově, limity hlášení překračuje i tady pětinásobně. Bližší informace o stavu či případné nápravě se od firmy ADW nepodařilo získat.

TRANSGAS provozuje kompresní stanici v Kralicích nad Oslavou a ta je významným producentem methanu. Tato látka bezprostředně neohrožuje lidské zdraví, má ovšem nálepku „skleníkový plyn“, přispívá tedy ke globálnímu oteplování. Ani TRANSGAS se k této věci nevyjádřil.