Pod střechou už mají zemědělci víc než polovinu úrody.

Ozimý ječmen je sklizen všechen, ječmen jarní z padesáti procent, pšenice ozimá ze čtyřiceti procent, žito se sekat teprve začíná, pšenice jarní a oves půjdou na řadu až nakonec. Výnosy jsou mírně nadprůměrné.

Z polí už zmizela i řepka. Bylo jí oseto bezmála 11 tisíc hektarů s výnosem 2,9 tuny na hektar. To je o něco méně než obvykle, bývá i přes tři tuny.

Žně zbrzdilo jednak deštivé počasí, svou roli sehrál i menší počet kombajnů než v jiných letech. Na Třebíčsku se zpravidla uplatňují stroje z jižnějších okresů, které jsou ale letos zaneprázdněny rovněž kvůli počasí prací doma.