Minulý týden jsme ve sto čtrnáctém letošním čísle trebicnews upozornili na naprosto nevyhovující stav dopravního značení přímo v obci.

Značky Dej přednost v jízdě by možná mohly hrát ve filmu z padesátých let minulého století, avšak v současnosti jsou nebezpečné. Na článek zareagoval jeden z obyvatel Ptáčova. „Přijeďte se podívat,“ napsal, „jsou zde i jiné rarity. Jen třeba strážníka jsme tady téměř nikdy neviděli.“ Což je možná dobře. Musel by jistě postihnout vozidla, která parkují na sporadicky vybudovaných chodnících. Smutnější ale je, že dlouhodobě chybí označ- který se povaluje ve vzrostlé trávě. Řidiči tak mohou do Ptáčova vjíždět až devadesátikilometrovou rychlostí, a to v místě, které - opět jaksi prehistoricky - je vyznačeno coby úsek, kde se ve zvýšené míře vyskytují děti.

Dopravní značení v nedávno minulých letech všeobecně prošlo rozsáhlou a nákladnou výměnou. Především prý proto, abychom se vyrovnali Evropě. Ptáčov tam, soudě tak podle kvality značek, ještě nepatří. Nebo je všechno úplně jinak. Není Ptáčov náhodou přidruženou obcí města Třebíče?