„V areálu nemocnice byly pokáceny stromy překážející aktuální výstavbě, ale i ty, které byly napadeny kůrovcem. V plánu výsadby je osázení ostrůvků před vjezdem do areálu a plochy mezi vjezdovou cestou a novou budovou C,“ popsala ředitelka nemocnice Eva Tomášová.

Místa u vjezdu do nemocnice zkrášlí keře v kombinaci s okrasnými travinami a keříkové odolné růže. Uvnitř areálu najdou své místo platany javorolisté, javory červené a keře magnolií. Na severní straně nové budovy C je navíc navržen záhon, který bude osázen okrasnými travinami v kombinaci s trvalkami. Podél budovy C budou rododendrony, trvalky, keře zimostráze a hortenzie. Na ostatních volných plochách budou založeny trávníky.

Celkem bude vysázeno 31 stromů, 41 keřů, bezmála čtyři sta růží, přes sto rododendronů a osm stovek trvalek, kapradin a okrasných trav.