Aby platilo to, na co byli řidiče po léta zvyklí, musejí být takzvané okružní křižovatky označeny nejen klasickou modrou kruhovou dopravní značkou, ale také značkou Dej přednost v jízdě nebo Stůj, dej přednost v jízdě.

Tato varianta platí na všech kruhových objezdech na Třebíčsku. „Ano, všechny tato pravidla splňují. Nebudeme muset nikde nic upravovat," ujistil dopravní inženýr Policie ČR pro okres Třebíč Pavel Roudenský.

Zbystřit by ale řidiči měli, i když v okrese na záludnost momentálně nenarazí. Povinnost umisťovat značku s přednostní v jízdě totiž s novou vyhláškou zanikla a u nově budovaných kruhových objezdů už nebude muset být.

Přednost zprava platí i na kruhu

Dosud automatická přednost na takových křižovatkách tím zanikne. Pokud by se tak stalo a některý z kruhových objezdů bude označen jen standardní kruhovou modrou značkou bez výzvy k přednosti v jízdě, bude na křižovatce platit přednost zprava. Řidiči, kteří jedou po kruhovém objezdu, by v takovém případě měli dát přednost těm, kteří na něj hodlají vjet.

Novinku ale zkritizoval třeba třebíčský řidič Roman Procházka. „Myslím, že je absolutně zbytečné takové zavedené věci měnit. Lidi byli na něco zvyklí, fungovalo to, a teď bude každý přemýšlet, jak to vlastně na kruháči je. Budou z toho jen zmatky," upozornil.

Fungování okružních křižovatek s předností pravé ruky ohodnotil negativně také internetový server pro řidiče autoforum.cz. „Auta jedoucí po kruhovém objezdu mívala vždy přednost před těmi, co na něj přijíždějí. Bylo to naprosto logické. Být to jinak, kruhový objezd bude při vyšší intenzitě provozu rychle zahlcen vozy, které jím projíždí, dávajíc přednost zprava vozům, co na něj teprve najíždí. Stály by jedny, stály by druhé, stály by všechny. Takový kruháč by vážně nikomu nepomohl, rovnou by se to mohlo jmenovat kruhové parkoviště," poukázali provozovatelé motoristického serveru autoforum.cz.

Novinka vzbudila velký ohlas v médiích. Podle Ministerstva dopravy se však nic revo-lučního nezměnilo. „Řidiči se stejně jako dosud musí řídit dopravním značením a to jim na všech vybudovaných kruhových objezdech říká, že dává přednost ten, kdo ke kru- hu přijíždí," stojí v prohláše- ní ministerstva na jeho webových stránkách.

Nevyloučilo však, že by kru-hové objezdy s předností pravé ruky mohly nově vznikat. Stát by se to podle ministerstva mohlo třeba tam, kde je nízká intenzita provozu.

Vše bude záležet na místních odborech dopravy a po-licii, k jakému dopravnímu značení se u nových kruhových objezdů v budoucnu přikloní. Budou mít dvě možnosti. V případě, že k nim umístí jen modrou kulatou značku, bude na takové okružní křižovatce platit přednost zprava. Pokud dodají ještě ceduli Dej přednost v jízdě nebo Stůj, dej přednost v jízdě, bude to pro řidiče signál, že ti, kteří jedou po kruhovém objezdu, mají přednost.

Kromě málo frekventovaných okružních křižovatek by podle Pavla Roudenského mohly kruhové objezdy s předností zprava vznikat třeba v historických částech měst. „Umím si to představit, protože jde o památkově chráněná místa, do kterých není umisťování přílišného počtu značek žádoucí," řekl třebíčský dopravní inženýr.