Poslední větší rekonstrukce se totiž areál KHNP arény dočkal téměř před dvaceti lety. „Týkala se ledové plochy, strojovny a chlazení. Konstrukce jsou stále původní a jsou ve stavu, kdy potřebují rekonstrukci. Stadion musí splňovat současné požadavky, aby mohl být nadále v provozu. Navíc chceme dostatečné a kvalitní zázemí i pro mládež,“ informoval starosta města Pavel Pacal.

Město proto připravuje rozsáhlou rekonstrukci. „V zadní části objektu by mohly vzniknout prostorné kabiny s důstojným sociálním zázemím. Změny by se dotkly i samotného hlediště a došlo by k nahrazení čpavkové technologie takovou variantou, která odpovídá současným ekologickým požadavkům,“ vyjmenoval Pacal.

Na přípravě projektu pracovala radnice téměř sedm let. „Máme hotovou projektovou dokumentaci a k dispozici je i pravomocné stavební povolení. Dokončujeme projekt pro samotné provedení stavby. Rada města schválila dvě žádosti o dotace. Žádáme o příspěvek Národní sportovní agenturu a Kraj Vysočina, abychom mohli tuto investici zrealizovat,“ nastínil Pacal.

Rekonstrukce na zimním stadionu totiž odhadem vyjde okolo 350 milionů korun. „U Národní sportovní agentury žádáme o maximální možnou částku, což je padesát milionů korun. Žádost na Kraj Vysočina je potom o sto padesát milionů korun. Město Třebíč je připravené spolufinancovat akci,“ uvedl starosta města.

Podpora kraje zatím není jistá

Zatím ale není jasné, zda Kraj Vysočina na akci přispěje. Momentálně totiž pomáhá financovat projekt multifunkční Horácké arény v Jihlavě. „Kraj Vysočina a krajská rada vnímá projekt Horácké multifunkční arény jako zcela výjimečný s nadregionálním významem a přínosem napříč regiony. Otevřeně všem říkám, že není ale možné, aby i ostatní města na Vysočině získaly podporu v podobném procentuálním objemu. Co se týče zimního stadionu v Třebíči, diskutuji o tom s panem starostou. Není to tak, že bychom apriori cokoliv odmítali. Rozumím tomu, že Třebíč potřebuje opravit zimní stadion. Žádost na kraj dorazila a budeme se jí zabývat,“ sdělil hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Podle slov starosta Pacala ale nejde o konkurenční projekt proti jihlavské Horácké aréně. „Jihlavě přejeme, aby jejich multifunkční hala získala peníze a vznikla. Na druhou stanu my zde máme připravený projekt. Hraje se zde stejná hokejová soutěž jako v Jihlavě a oba dva kluby mají podobnou tradici. Náš zimní stadion není jen stadion, ale funguje po celý rok jako multifunkční hala. Proto si myslíme, že je na místě, aby kraj podpořil obě žádosti,“ vysvětlil třebíčský starosta.

V případě, že by se peníze z dotací nepodařilo získat, hrozí uzavření stadionu. „Bavíme se zde o horizontu dvou maximálně čtyř let, kdy by město muselo rozhodovat o tom, zda stadion nezavřít,“ uzavřel Pavel Pacal.

Naopak pokud by obě dotace městu vyšly, práce na stadionu by mohly začít na podzim roku 2022. Hotovo by mělo být v roce 2024. Zimní stadion by po dobu rekonstrukce byl zavřený. Jeho aktuální provozovatel, Horácká Slavia Třebíč, hledá nastavení toho, jak by vše mohlo nadále fungovat.