Na Třebíčsku se svozová společnost Esko–T rozhodla jít vyzkoušenou „rakouskou“ cestou. Žádné PET lahve plné nevábného obsahu v dalších kontejnerech. Nový způsob shromažďování má název Eskoil a jde o pětilitrové žluté plastové nádoby, které jsou umístěné ve sběrných dvorech.

„Každý, kdo má evidenční kartu na sběrný dvůr, si zdarma vyzvedne prázdnou nádobu, kterou po naplnění vrátí na kterýkoli sběrný dvůr a vezme si opět prázdnou,“ vysvětlil jednatel Esko-T Pavel Gregor. Systém funguje od prosince a první zájemci si už žluté barely vyzvedli.

Co do nádob patří? Domácí použité tuky ze smažení na pánvi, tedy i sádlo, plus obsah fritézy. Dále se tam může lít tuk z nakládaných potravin jako jsou rybičky, sýry či zelenina. Důležité je, aby byl obsah čistý, bez kousků jídla či strouhanky. Nejlepší je lít tuk přes sítko.

Proč je vhodnější vždycky jednou za čas prohodit barel než dávat tuk do PET lahve? Protože sběr do PET lahví by vytvářel další odpad, který dál nelze recyklovat, nelze ho totiž bezezbytku vymýt.

„Nevymýšlíme nic nového. Sousedé z Rakouska s tím začínali před dvaceti lety a funguje to výborně, lidé jsou moc spokojení,“ poznamenal Gregor.

Odebrané tuky slouží dál. Lze z nich vyrobit přídavek do nafty jako biopalivo, dále se uplatní v chemickém či gumárenském průmyslu i při výrobě některých hmot nahrazujících ropné produkty. V dřevařském průmyslu je využívají všude tam, kde je vyžadován vysoce ekologicky šetrný výrobek.

Řízený sběr použitých potravinářských tuků a olejů je důležitý hlavně kvůli kanalizaci. Vylévání tuku ze smažení do dřezu nebo do záchodu způsobuje zanášení trubek, i když se na rozpuštění použije saponát a horká voda. Na čističce pak tuky nadnášejí aktivní kal.