Časté používání zkratek dokládá menší výzkum, který u studentů provedla pro Deník učitelka češtiny z třebíčského gymnázia Helena Průžová. „Na žádost Deníku jsem se studentů zeptala, jaké zkratky používají. Zda preferují ty z češtiny, nebo naopak z angličtiny. A zda si vymýšlejí i zkratky vlastní,“ vysvětlila češtinářka. Většina studentů potvrdila, že zkratky neboli akronymy používá, a to hlavně ty anglické. „Užívám je, když si píšu s kamarády. Je to rychlejší, než kdybych vypisovala celé slovo,“ uvedla například Ester M.

Podle Průžové je asi největším znalcem moderních akronymů ve třídě Ondřej V. Dokládá to i výčet několikapísmenných výrazů, které v anketě uvedl. „Je to mnohem rychlejší komunikace. Používám třeba idk, nvm, nn, gg, ngl, nvm/jnvm, jvm, jj, cc, kk, kok, kmo, btw, u (místo you/ty). Pro vysvětlení některých uvedených zkratek mě kontaktujte na email :D,“ napsal své učitelce včetně smajlíku na konci student, který si zkratky jako jediný z oslovených i sám vymýšlí.

Studie možné budovy u Zámiše. Od finální podoby se ještě může lišit.
Třebíč chystá rozšíření relaxačních areálů u Zámiše a Bažantnice, podívejte se

Právě smajlíky čili emotikony jsou dalším fenoménem moderní formy komunikace. Běžně je lze vidět v emailech, a to včetně těch formálnějších. Nejde o zkratky v pravém slova smyslu, nicméně jejich účel je velmi obdobný. A podle jazykovědce Karla Olivy jejich význam poroste. „Mám za to, že se emotikony jednou stanou běžnou součástí textu, a to třeba i v knížkách. Nejsou tak těžkopádné jako použití slova ‚úsměv‘ v závorce, jak to vídáme v časopiseckých rozhovorech,“ vyjádřil lingvista svůj názor v knize O češtině s Karlem Olivou.

Nejčastější zkratky
používané mladými lidmi:

cc – čau, ahoj
jj – jo jo
jvm – já vím
kk/kok – ok
kmo – kámo
nn – ne ne
nvm/nwm – nevím
nz – není zač
tvl/twl – ty vole

Vraťme se ale zpět do kvarty třebíčského katolického gymnázia. Tam pouze dva žáci uvedli, že zkratky příliš nepoužívají. A další přidal i zajímavý poznatek, kdy kvůli nevhodnému užití tří písmen může vzniknout nedorozumění. „Zkratka ‚kys‘ se dá použít buď pozitivně (keep yourself safe – buď v bezpečí), nebo hanlivě (kill yourself – zabij se, v přeneseném slova smyslu drž hubu). Většinou se výraz používá pozitivně, avšak spousta lidí byla zablokována na sociálních sítích kvůli hanlivému použití,“ sdělil Matěj B.

Jeho učitelka českého jazyka používání zkratek mezi mladými lidmi nijak nezavrhuje. „Moji studenti rozlišují různé komunikační situace a tomu přizpůsobují svůj projev. Jinak vypadá jejich neoficiální komunikace například na chatu. Při ní používají zmíněné zkratky, a naopak nerozlišují psaní velkých a malých písmen a vynechávají interpunkci. Jinak ale vypadá jejich komunikace, když píšou souvislé texty, tedy slohové nebo seminární práce či referáty,“ podotkla Průžová s tím, že zmíněné emotikony se v odborných textech studentů neobjevují.

Se studenty při výuce prý často hovoří o tom, které anglicismy nebo akronymy používají. „Vnímám tyto výrazy jako obohacení. A zároveň jsem si vědoma toho, že mladá generace bude v tomto ohledu vždy o krok napřed,“ řekla s úsměvem Průžová.

A co znamená ono „OMG, ASAP, LMAO“ z titulku? Je to anglické Oh my God, as soon as possible laughing my ass off. Tedy Můj bože, jakmile to jen bude možné, podělám se smíchy.

Klasickým slovíčkem z hantecu, které v Brně zakořenilo snad nejvíc, je šalina jako výraz pro tramvaj.
Od šaliny po káčka. Brněnský hantec je plný zkracování

Další zkratky, které dnešní mladí hojně používají:
asap – as soon as possible (jakmile to bude možné)
btw – by the way (mimochodem – lze užít i českou zkratku mmch)
fr – for real (ve skutečnosti)
gg – good game (dobrá hra, ale myšleno ve smyslu „Skončils, kámo“)
idk – I don’t know (nevím)
kys – keep yourself safe (buď v bezpečí, v klidu), nebo kill yourself (zabij se, v přeneseném smyslu drž hubu)
lmao – laughing my ass off (podělám se smíchy)
lol – laughing out loud (směji se nahlas)
ngl – not gonna lie (nebudu lhát)
omg – oh my God (můj bože)
pls – please (prosím)
sns – sorry not sorry (je mi líto, že mi to není líto – jízlivé, je nám jedno, jestli jsme někoho urazili)
sry – sorry (promiň)
tbh – to be honest (abych byl upřímný)
wtf – what the fuck (co se sakra děje)