Zámek hodlá nabídnout k pronájmu městys Okříšky. Zatím v zámeckých místnostech sídlí úředníci a vedení městyse, všichni se ale v blízké budoucnosti přemístí do jiné budovy v centru. Městys totiž získal budovu bývalé spořitelny a kvůli její výhodné poloze ji hodlá přestavět na radnici. A zámek tím pádem zůstane prázdný.

„Přivítali bychom zájemce, který by si zámek pronajal a provozoval v něm svůj podnikatelský záměr, jaký by nás samotné třeba ani nenapadl," vyzývá starosta Zdeněk Ryšavý. S několika nápady na využití zámeckých prostor přišli i sami radní, ale starosta chce oslovit širší okruh zájemců a dát příležitost podnikatelům, protože městys by sám o sobě podnikatelské aktivity provozovat neměl.

Jako jedna z možných variant se nabízí penzion. V ten se měl zdevastovaný zámek ostatně proměnit už před rekonstrukcí. Městys ale nakonec sehnal dotaci na opravu vázanou na umístění městského úřadu, a tak se ze zámku stala radnice. Spolu s penzionem by na zámku mohla být i restaurace a třeba i sklepní vinárna, prostory na to jsou. A protože z oken je výhled na zámecký rybník, který rovněž vlastní městys, mohl by klidně někdo podnikavý nabízet ubytování v klidném historickém prostředí s možností rybolovu v jednom. „Pokud by se takový vážný zájemce objevil, šlo by to," připustil Zdeněk Ryšavý.

Na stole má zatím nápad využít zámek jako muzeum. Nebo pro bydlení. „Objekt je ale památkově chráněný, takže případné úpravy by nebyly jednoduché. U muzea zase nevíme, na jaké téma je zaměřit," popsal starosta.

K mání bude za dva roky

O některé zámky na Třebíčsku projevili už dříve zájem místní podnikatelé. Deník oslovil majitele zámku v Dukovanech Richarda Horkého, zda by neměl zájem i o památku v Okříškách. „Jeden zámek je tak akorát," rozesmál se Richard Horký. Nicméně připustil, že coby předseda Okresní hospodářské komory v Třebíči pomůže a bude nabídku šířit mezi ostatní podnikatele.

Zámek v Okříškách nebude k dispozici okamžitě. Úřad městyse tam musí kvůli dotačním podmínkám ještě dva roky zůstat. V mezidobí plánují radní upravit bývalou spořitelnu a neprodleně po uplynutí lhůty úřad přemístit.

Městys si na zámku ponechá pouze obřadní místnost. Všechny ostatní prostory nabídne k využití. Objekt zámku je dvoupodlažní a poměrně rozlehlý. V každém patře je sedm místností. Vrchní patro je zrekonstruované kompletně, spodní z poloviny, i když například rozvody topení jsou dokončené všude.

K zámku přiléhají dvě další křídla, ve kterých je a nadále zůstane dům s pečovatelskou službou a chráněné bydlení. Před zámkem je několik parkovacích míst, větší parkoviště chce vedení městyse nechat postavit na místě sousedního zemědělského objektu, který je dnes bez využití. Stejně tak počítá do budoucna s proměnou nepříliš vzhledného objektu u vjezdu na zámecké nádvoří, který dnes slouží pro garážování nákladních aut.