Město zůstane i nadále rozdělené na dvě části – severní a jižní. Pomyslnou hranici tvoří řeka, přičemž severní polovinu bude uklízet firma Miroslav Sochor-ČIKOM, jižní společnost KLEE. „Po předchozích letech rozpaků především se společností AVE, je spokojenost s těmito dvěma společnostmi velká,“ vzpomněl starosta Pavel Pacal peripetie z roku 2017, kdy měla zimní údržba značné výpadky. Jím jmenovaná firma později napadla i výběrové řízení na zimní údržbu u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Ani den po sněhové nadílce nejsou v centru Třebíče uklizené chodníky.
Nejlevnější není nejlepší. Zimní údržbu Třebíč zadala špatně, teď vybírá znovu

Podle Pacala se cena za údržbu nebude letos nijak navyšovat. „Už loni jsme ji zvýšili o patnáct procent, což je limit, který nám umožňuje zákon o zadávání veřejných zakázek. Nemáme tedy další prostor na navýšení. Provozovatel s žádnou žádostí o navýšení nepřišel. Ani bychom vyhovět nemohli. Museli bychom vyhlásit novou soutěž,“ vysvětlil Pacal s tím, že konečná částka bude jasná až na jaře. „Záleží na tom, kolik napadne sněhu a kolik bude bude potřeba posypu,“ doplnil starosta.