Právě teď se na místě renovují vitráže oken v obřadní síni a staví se opěrný pilíř obvodové zdi. Obřadní síň byla postavena v roce 1903. Její vnitřní výzdoba a vybavení interiéru zůstalo téměř v nedotčené podobě dochováno až do dnešních dnů.

„Čtyři vitrážová okna se však bohužel ocitla v nevyhovujícím stavu. Právě nyní probíhá jejich rekonstrukce,“ řekl mluvčí radnice Ivan Přibík.

Problematickým místem Židovského hřbitova je jeho severní zeď poblíž potoka. Židovská obec Brno, která je vlastníkem areálu, dala proto opravit severovýchodní roh zdiva pro jeho špatný stav. Buduje se tam zpevňující pilíř.