Václav Dosbaba se narodil 8. ledna 1945 v Třebíči. V roce 1969 absolvoval Vysokou školu zemědělskou v Brně, fakultu provozně ekonomickou. Od druhé poloviny 60. let navštěvoval v Třebíči kurzy kresby a malby pod vedením Ludvíka Bahnera, v letech 1985-1987 brněnskou Školu výtvarného myšlení Igora Zhoře, v roce 2001 dokončil magisterské studium teologie na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Byl členem výtvarné Skupiny 4 v Třebíči a Unie výtvarných umělců České republiky.

Působil na Okresní finanční správě a Finančním úřadě v Třebíči (19691994), byl učitelem ekonomiky na Středním odborném učilišti zemědělském v Třebíči (1994-1999), pak, až do odchodu do důchodu v roce 2006, učitelem společenských věd na Katolickém gymnáziu v Třebíči, kde založil Galerii Chodba. Ve výtvarné práci se věnoval společensko-kritickým námětům nahlíženým s černým humorem, později měl v kresbě a malbě blízko k abstraktnímu projevu, věnoval se rovněž tvorbě objektů. Uskutečnil osm samostatných výstav, v letech 1971 až 2010 se zúčastnil dvanácti výstav Skupiny 4.

JAN DOČEKAL