Asi čtyřicetkrát tady silnici protínají koleje a zvlněný nepřehledný terén Vysočiny malérům nahrává.
Ten v poslední době největší se odehrál v místě, které i drážní inspekce považuje, co se bezpečnosti týče, za přinejmenším sporné a na Třebíčsku nejhorší.

Sporný Lukov

Za Lukovem vbíhá do polí nenápadná silnička, která křižuje koleje. Je však blízko zatáčky na trati. Loni 21. září tu dva muži v oktávii skončili pod koly nákladního vlaku. Oba byli na místě mrtví.

Drážní inspektoři místo vyhodnotili jako nevyhovující, je tu malý rozhled, a Českým drahám (ČD) doporučili omezit rychlost vlaků.
ČD si ale myjí ruce: „Chtěl bych připomenout, že přejezd je osazen značkou STOP, kterou řidič podle našich zjištění nerespektoval. Rozhledové možnosti byly při ověřovacím pokusu dostatečné,“ prohlásil manažer komunikace ČD Radek Joklík. Dodal, že v místě je nově osazena značka, která zakazuje průjezd silničním vozidlům delším než 12,5 m. Bůh tedy suď.

V každém protnutí silnice s tratí je přinejmenším kříž. V naprosté většině případů jde tedy o selhání řidiče auta.
Loni bylo na přejezdech Třebíčska nehod sedm. V Lukově na zmíněném kritickém místě traktorista stihl ze stroje vyskočit. Odnesl to traktor.

Proražené závory

Hned tři byly u Krahulova. Jednou traktor uvízl v blátě a nestihl odjet. Dvakrát někdo na červenou prorazil závory. Totéž se stalo ještě v Kralicích a v Borovině. Tradičním místem „průrazu“ bývá i přejezd u Vladislavi. „Ten, kdo na poslední chvíli chvátá přes koleje, zapomíná, že závory padají rychle,“ upozornil dopravní policista Petr Dobeš