Podle posledního sčítání dopravy z roku 2016 zde v nejkritičtějším úseku projede okolo sedmi tisíc aut denně, to je za hodinu víc jak 290 vozidel, z nichž mnohá nedodržují rychlost. V současnosti probíhá nové sčítání dopravy, může ukázat čísla ještě vyšší.

Želetavští zastupitelé na posledním zasedání navrhli prověřit několik možností, jak situaci změnit. Pověřili starostu Radka Malého, aby začal podnikat kroky, které mu navrhli. Má přizvat dopravní policii, aby dohlížela na provoz. Dále podle jejich názoru není od věci zjistit víc o úsekovém měření. I to by mohlo pomoci. Rovněž jsou pro, aby starosta požádal o snížení rychlosti na třicet kilometrů v hodině v dolním nejvytíženějším úseku hlavní silnice. Má to doprovázet vhodné a viditelné dopravní značení. A určitě je podle zastupitelů nutné navázat spolupráci s firmou či výzkumníky, kteří se zabývají rozvojem dopravy.