Byl jste už někdy na akci podobného typu?

S takovou akcí zaměřenou na handicapované a památky se setkávám poprvé. Koná se sice již počtvrté, ale její obsah je ojedinělý. Zpřístupnění památek vozíčkářům a handicapovaným je něco, co jsem opravdu nikde neviděl.

Můžete porovnat, jak je na tom Třebíč ve srovnání s jinými městy, co se týče snazšího přístupu k památkám?

U mě to bude trochu subjektivní názor, protože já mám Třebíč blíž k srdci. Ale myslím si, že Třebíč patří v této problematice k více aktivním městům, než jsou ostatní. Co se týče památek, tak je tu maximum zpřístupněných.

Jak vidíte Třebíč ve vývoji postoje k handicapovaným?

„V Třebíči samotné se to hodně zlepšilo. Monitoruji to tak během posledních dvou tří let. Teď vlastně proběhlo zabudování, oprava a možnosti použití euroklíče na záchodech ve městě a v bazilice. A toto podle mého názoru zase mnohem více přispěje k tomu, že se sem dostane větší množství postižených.

A teď trochu z jiného soudku. Víme, že jste se oženil, chcete se tady usadit natrvalo?

Je pravda, že poslední kontakt, který jsem s Třebíčí a jejími památkami měl, byl právě před měsícem tady v Kamenném sále, kde jsme se s manželkou vzali. Určitě nadále zůstávám v Třebíči. Jinde budoucnost neplánuji.

Můžete prozradit vaše další plány do budoucna?

Samozřejmě plánuji vše, co s životem souvisí. Víc raději nechci nic prozrazovat. Co se týká mých dalších aktivit, tak mám spoustu práce s ledním (slage) hokejem pro handicapované a na ostatní věci mi moc času nezbývá.