Debatu o osudu historické zdi vyvolal záměr ze strany radnice. Vedení města totiž chtělo konečně vyřešit neblahou dopravní situaci v ulici Tovačovského sady.

Vede tudy silnice, která sice funguje jako obousměrná, ale šířkově to odporuje legislativě. Podél komunikace navíc nevede chodník.

Logicky se tak nabízelo řešení v podobě rozšíření silnice a vybudování chodník na úkor zdi. Nesouhlasně se však proti takovému rozhodnutí městských úředníků pro památkovou péči ozvali lidé v petici i Národní památkový ústav. „Ohradní zeď je autentickým prvkem, který musí být zachován. Nelze ji zbourat," mínila vedoucí odboru péče o památkový fond telčského pracoviště památkového ústavu Jana Musilová.

Je, nebo není památkou?

Protože ale samotná zeď oficiálně není historickou památkou, nebrali na stanovisko Národního památkového ústavu budějovičtí úředníci zřetel a na zbourání zdi dál trvali. Památkáři z Telče namítali, že zeď je součástí městské památkové zóny, a tedy že by na jejich slovo měli v Budějovicích dát.

Protože neuspěli, obrátili se se žádostí o přezkum rozhodnutí budějovických úředníků na krajský úřad. Tamní úředníci nyní řekli, že v na budějovickém městském úřadě došlo ve věci ke dvěma zákonným pochybením, a to nedodržení zákonů o památkové péči a o správním řízení.

Krajský úřad proto rozhodnutí o bourání zdi zrušil. „Věc byla vrácena městskému úřadu k novému projednání a rozhodnutí. Městský úřad je ve svém rozhodování právním názorem krajského úřadu dle zákona vázán," řekla mluvčí Krajského úřadu Kraje Vysoči- na Jitka Svatošová.

Nový památkář

Budějovický starosta Vlastimil Bařinka rozhodnutí o nebourání zdi respektuje. Podivuje se však nad celým schvalovacím procesem. „My jsme s nápadem na zbourání zdi nepřišli. Navrhl nám to Národní památkový úřad. Po čase se tam ale změnil památkář, který to měl na starosti, a nový úplně otočil. Proto k tomuhle úřednickému kolečku došlo," vysvětlil Vlastimil Bařinka.

Rozhodnutím o zachování zdi u Dolního parku se podle něj znemožnilo jakékoli řešení na bezpečnější ulici pro řidiče i chodce. „Alespoň tedy v blízké době," podotkl. „Zjednosměrnění ulice nám nepovolí policisté a navíc bychom tím omezili podnikatele. Sídlí tam totiž velkosklad zeleniny a kamiony by se v jednosměrce jen těžko vytočily," zamýšlel se.

Na zvýšení bezpečnosti alespoň pro chodce a vybudování chodníku za zdí, tedy v parku zase radnice nemá v tuto chvíli prostředky.