„Byla to tehdy úplně jiná doba. Lidé měli blíž k sobě i ke zvířatům," vzpomínal. „Býval jsem vždycky nejvíc holubářem. Choval jsem červené pštrosy, bagdety, dnes mám benešovské holuby. Na žádné velké lezení po žebříku už to ale není," poznamenal osmasedmdesátiletý chovatel.

Změn za tu dobu doznal nejen chov Vladimíra Musila, ale také chovatelská organizace. Původní počet dvou desítek členů se během několika prvních měsíců ztrojnásobil. Po dvou letech fungování organizace ji pak tvořilo už 101 lidí. „V té době začala tradice chovatelských plesů, které se konaly v obcích, ve kterých žil někdo ze členů. Pořádaly se výstavy, nebylo to ale jen o nich. Každý rok se vyjíždělo na různé akce, navštívit nějaký zámek a třeba větší nebo přímo národní výstavu. V zimních měsících se konaly přednášky s posuzovateli nebo veterinářem," líčil současný předseda budišovských chovatelů Josef Dobrovolný.

Organizace se rozvíjela prakticky neustále. V roce 1968 ji tvořilo 151 členů z 23 okolních obcí i měst. V sedmdesátých letech sdružoval spolek už přes 220 chovatelů.

S nimi pochopitelně vzrůstal i počet zvířat, což si vyžádalo postupné zlepšování zázemí. „V roce 1982 došlo ke koupi pozemku a později k výstavbě budovy. Členové na tom odpracovali přes tři tisíce brigádnických hodin a pomohli jim i sousední organizace ze Sedlece a Koněšína," připomněl Josef Dobrovolný.

Negativní zlom pro chovatelství nastal po roce 1989. „Došlo k rapidnímu úbytku členů. Vliv na to měla cena krmiv, které už nebylo tak dostupné jako dřív," zamýšlel se.

Podle Vladimíra Musila stála za sníženým zájmem lidí o chovatelství i zrychlující se doba. „V mládí jsme běhali po návsi, jen co jsme přišli ze školy. Největším zájmem byla příroda a zvířata. A dnes? Děti nezajímá nic než počítač a televize. Je to škoda," mínil.

Za jeho práci, kterou pro organizované chovatelství udělal, mu poděkoval i starosta městyse Budišov Petr Piňos. „Je výborné, jak zakládající členové dokázali tu chovatelskou káru táhnout stále dál a zachovali ji dodnes. Dík patří i všem současným členům, kteří náš městys úspěšně reprezentují," řekl.