Podmínkou pro přijetí do kurzu je dokončené základní vzdělání, dovršení věku 18 let a dobrý zdravotní stav.

„Výuka je rozvržena do 3,5 měsíců, a bude vždy dva dny v týdnu v úterý a ve čtvrtek v odpoledních hodinách," vysvětlil ředitel školy Miroslav Dočkal.

Praxe bude probíhat v nemocnici. „Odborné vzdělávání poskytuje účastníkům kurzu ucelený soubor potřebných vědomostí a manuálních dovedností důležitých pro jejich pracovní uplatnění a o takové máme zájem," poznamenala ředitelka nemocnice Eva Tomášová.

Přes velký zájem je v kurzu ještě několik volných míst.