Z tohoto celkového počtu patří 2 117, tedy přibližně čtyřiadevadesát procent lidí, do věkových kategorií do osmnácti let a nad pětašedesát let.

„Tyto počty ale nemusí být konečné vzhledem k tomu, že smluvní zdravotnická zařízení VZP mají možnost v průběhu roku dodatečně předávat dávky vyúčtované zdravotní péče za pojištěnce i za rok předchozí,“ upřesnila čísla Helena Bednářová z třebíčské pobočky největší tuzemské zdravotní pojišťovny, VZP. A dodává: „Překročení ročního limitu VZP sleduje ještě celý následující rok pro případ, že by pojištěnec překročil svůj roční limit za rok 2010 z důvodu takto dodatečných dat.“

Vrácení přeplatku se v polovině loňského roku dočkal i tehdy jednaosmdesátiletý Josef Novotný z Třebíče. „Obdržel jsem někdy během prázdnin podrobný výpis všech položek jak z lékárny za odebrané léky a doplatky, tak i o zaplacených regulačních poplatcích. Několik dní poté přišla i složenka. Tuším, že to byly tehdy necelé tři stovky,“ zavzpomínal senior.

„Kolik dostanu letos, nevím. Vše záleží na cenách léků. Vzhledem k tomu, že chodím na kontroly čtvrtletně a léky si nechávám předepisovat na tři měsíce, nejsem při změnách cen doplatků na léky schopen odhadnout, kolik to bude a zda vůbec něco,“ uzavřel Josef Novotný. Evidence poplatků a doplatků je jednou z povinností zdravotních pojišťoven. Potřebné informace jim sdělují zdravotnická zařízení a lékárny v rámci vyúčtování poskytnuté zdravotní péče za příslušný měsíc.

Do limitů dva a půl tisíce a pět tisíc korun, nad jejichž rámec se poplatky vrací, se ale nezapočítává devadesát korun za návštěvu pohotovosti, šedesát korun za každý den ústavní péče v nemocnici, v léčebně dlouhodobě nemocných, lázních nebo za den komplexní lázeňské péče.

LENKA NOVOTNÁ (JH)
LENKA NOVOTNÁ (TR)