Skupina vznikla trochu netradičně. Dalo by se říct, na povel. „Tehdejší primář chirurgie doktor Holubec dal mladému, začínajícímu lékaři svého oddělení jasný příkaz. Zařídit, aby malí pacienti na oddělení po čas hospitalizace neplakali,“ prozradil František Jůza z třebíčského městského kulturního střediska.


A tak se nenápadně začala psát historie jedné z nejznámějších třebíčských skupin. Tím začínajícím lékařem byl doktor Miloš Blaha, který stál nejen u zrodu, ale zůstal Zdravíčku věrný dodnes. Stal se na dlouhá léta jeho principálem.


Pomyslnou štafetu nyní přebírá skupina 3+1 Jaroslava Dejla. „Zůstaneme u názvu 3+1, ale zároveň nechceme, aby se na Zdravíčko zapomnělo. Náš název bude 3+1 Zdravíčko,“ informoval Jaroslav Dejl.


Včera byla za svou činnost odměněna patnáctka členů Zdravíčka. V malém sále Národního domu, který po léta patřil právě jim, obdrželi všichni v čele s doktorem Milošem Blahou pamětní listy a plakety města Třebíče.