Co se skrývá pod názvem programu?

Škola podporující zdraví, jehož jsme součástí, je projekt ministerstva zdravotnictví. Usiluje o to, aby se už v raném věku dítěte kolem něj vytvářelo zdravé prostředí.

V čem projekt spočívá?

Existují 3 pilíře zdravé školy. Zdravé prostředí, to jsou například relaxační zóny, kde se rozvíjí smysly dítěte. Dalším pilířem je organizace. Sem spadá projektové vyučování, tvoření skupin dětí ve vyučování atd. A nakonec zdravý životní styl – to je třeba rozvíjení vztahu k pohybu, pitný režim, správné jídlo nebo péče o tělo. My jsme se zaměřili na mezilidské vztahy. Snažíme se je zlepšit na úrovni mezi spolužáky, ale i mezi učitelem a dětmi. Důležitá je vzájemná důvěra.

Nebojíte se, že děti tento styl života na střední škole opustí?

Já myslím, že se to nestane. Alespoň něco v těch dětech zůstane.