„Ale může tam být cokoli i z jiných skláren na Vysočině. Nevíme. Ani nevíme, zda je nebezpečný odpad uložený v sudech, informace chybějí. Faktem zůstává, že podle loňské analýzy vzorků z kontrolních vrtů u skládky je výskyt nebezpečného arzenu v podloží stále vysoký. Zatím by se ale neměl šířit dál,“ uvedl okříšský starosta Zdeněk Ryšavý.

Městys Okříšky, sousední obec Přibyslavice, místní vodárenský svazek a třebíčská vodárenská, jež místní vodovod obhospodařuje, to jsou čtyři strany, které se nyní dohodly na letošním společném postupu. Rovným dílem zaplatí vypracování analýzy rizik. Bude stát celkem 800 tisíc korun a hotová má být na podzim.

Zdroj podzemní vody

„Hydrogeologický průzkum určí, zda se jedovatý mrak v podloží někam posunuje. Taky určí přesnou strukturu podloží, jestli jsou v něm pukliny a kam směřují spodní vody. To je zásadní,“ vysvětlil ředitel třebíčských vodáren Jaroslav Hedbávný. Asi kilometr od skládky je totiž zdroj podzemní vody, který napájí vodovod pro Přibyslavice a část Okříšek.

„Do hry aktuálně vstupuje přetrvávající sucho a ochrana podzemních zdrojů pitné vody. O důvod víc mít jasno, co se pod povrchem děje,“ podotkl ředitel.

Starostka Přibyslavic Ivana Uhrová zdůraznila, že by byla katastrofa, kdyby jedy ze skládky kontaminovaly zdroj pitné vody. „Dělají se pravidelné rozbory, voda je naštěstí zatím v pořádku. Ale musíme být předvídaví a opatrní,“ řekla.

Pokud analýza rizik určí, že je nebezpečí minimální, skládka zůstane na svém místě dál a volila by se jednodušší opatření.

Zavezený lom

Pokud ale bude nutná sanace, vyjde to zřejmě na desítky milionů korun, jak ukazují příklady jiných lokalit v republice, kde se muselo do hloubky vyvozit vše, co v místě bylo. Kdo by to pak zaplatil, by se teprve řešilo. Sklárny už neexistují. Zpravidla se hledají státní či evropské zdroje peněz.

Skládka se nachází půldruhého kilometru od Okříšek v místě bývalého lomu, nebezpečný odpad do něj skláři ukládali v 80. letech. Počátkem 90. let se uskutečnila rekultivace, dnes v těch místech roste les. Do roku 1997 se sklárny o skládku staraly, pak i v souvislosti s utlumováním provozu zůstalo místo bezprizorní. Že něco není v pořádku, zjistil městys Okříšky před několika lety z vlastní iniciativy, když se v patě skládky nechaly udělat kontrolní vrty. Koncentrace arzenu několikanásobně překročila limity.