Hned dva lidé odevzdali policii během posledního možného dne trhavinu a rozbušky. „První z nich předal v Pelhřimově policistům tři rozbušky. Jejich likvidaci poté provedl policejní pyrotechnik. Na obvodní oddělení v Náměšti nad Oslavou pak přivezl muž zhruba kilo průmyslové trhaviny a osm rozbušek. Převzal je pyrotechnik a zlikvidoval je na bezpečném místě Náměští nad Oslavou a Kralicemi nad Oslavou zlikvidoval. Celá událost se obešla bez zranění osob,“ popsala poslední den amnestie policejní mluvčí Dana Čírtková.

Celkem se na policejních stanicích sešlo téměř dva a půl tisíce kusů zbraní a střeliva. „Lidé odevzdali 175 zbraní a 8 131 kusů nejrůznějšího střeliva. Mezi odevzdanými zbraněmi se nejčastěji objevovaly zbraně kategorie B, tedy pistole a opakovací pušky a kulovnice, kterých občané odevzdali celkem 100. Dalších 70 odevzdaných zbraní patřilo do kategorie C nebo C-I a jedna zbraň byla z kategorie A,“ vyjmenovala Čírtková.

Zbraňová amnestie v praxi znamenala, že každá osoba, která přechovávala bez povolení zbraň kategorie A, A-I, B nebo C nebo střelivo do těchto zbraní, mohla tyto zbraně dobrovolně odevzdat do 31. července letošního roku na kterýkoliv útvar policie bez trestního postihu za nedovolené ozbrojování. „Policisté od osoby, která zbraň nebo střelivo odevzdala, nepožadovali podání vysvětlení o způsobu jejich nabytí. Výjimkou byly případy, kdy byla odevzdána munice, výbušnina nebo výbušný předmět. V tomto případě se policista, který zbraň přebíral, dotazoval na způsob nabytí. Ale i v tomto případě platil zánik trestnosti nedovoleného ozbrojování,“ vysvětlila Čírtková.

Pokud se zbraní nebyl spáchán trestný čin, což policie prověří odbornou expertizou, může osoba, která zbraň odevzdala požádat o její registraci, pokud je držitelem zbrojního průkazu.