Žáci doma nemají ani vhodné vybavení nebo podmínky pro to, aby si mohli řemeslo zkoušet „naostro“. „Snažíme se studentům posílat maximum, co jde. Sdílíme jim nejrůznější výuková videa, kde jsou vysvětlené i postupy. To je tak vše, co můžeme udělat, protože většina z nich nemá prostor, kde by mohli postavit, zbourat nebo oklepat zeď,“ sdělil zednický mistr Bohuslav Dvořák.

Mezera, která distanční výukou vznikla, půjde dohnat, záleží ale na tom, zda student chce. „Ti, kteří mají zájem ji doženou, toho se nebojím. Většina z nich vyrábí i něco doma, mají třeba malou dílnu nebo podobně,“ řekl truhlářský mistr Petr Navrkal.

Chybějící praktická výuka je problémem i na Střední průmyslové škole v Třebíči. „Jak je možné naučit budoucího soustružníka soustružit různé operace bez soustruhu. Ale to se netýká jen odborného výcviku a praxe, to se týká všech praktických předmětů, kde je třeba zapojovat, měřit, vyrábět ovládání. Dlouhodobější distanční výuka praktických předmětů v podstatě ztrácí smysl. Konečný dopad si zatím ani neumíme představit, dle mého soudu bude moc špatný a to především na žáky, ale také na učitele," komentoval ředitel třebíčské průmyslovky Zdeněk Borůvka.

Na průmyslové škole vytváří maturanti také maturitní práce. Jejich zpracování je v současné situaci komplikované. „V rámci té práce často musí něco vyrobit nebo zapojit. Nyní musí každý vedoucí této práce přizpůsobit zadání podmínkám. Ve velké většině budu pouze teoretické a to je pochopitelně špatně. Nám nejde o to, aby žák uměl o daném problému vykládat, ale aby uměl vyrobit, zapojit, proměřit, porovnat a uměl výsledky patřičně okomentovat. Všem žákům nabízíme individuální konzultace ve škole, jeden žák na jednoho učitele v domluveném čase. Především zodpovědní žáci této možnosti využívají. Je to v podstatě jediná možnost, za daných podmínek, jak se žák může dostat i k praktické činnosti ve škole," dodal Borůvka

Známky budou komplexní

Pomalu se blíží pololetí a školy se pomalu rozhodují, jak za uplynulý půlrok studenty ohodnotit. „Ministerstvo nám zaslalo metodiku, ve které jsou doporučení jak hodnotit. Lze známkovat nebo využít slovní hodnocení, případně obě hodnocení kombinovat. Každá škola má vydaná „Pravidla pro hodnocení“, které schválila Rada školy. My budeme hodnotit známkami, ve kterých bude zahrnuta distanční i prezenční část a přístup žáků k distanční výuce,“ informoval ředitel třebíčské stavebky Jiří Kurka.

Maturitní kalendář 2021 pro Jarní zkušební období

od 1.4. 2021
mohou školy začít s písemnými formami zkoušky, jde o písemné práce, písemné zkoušky a praktické zkoušky

3. - 7.5. 2021
budou žáci psát didaktické testy, časový rozvrh zkoušek stanoví ministerstvo nejpozději do 15. ledna 2021

16.5. - 10.6. 2021
proběhnou zkoušky profilové části maturitní zkoušky

U známkování odborného výcviku ohodnotí část, kdy studenti chodili do školy a dále aktivitu během distanční části.

„Co se týče praktické výuky, žáci měli část výuky prezenčně. Získané poznatky z těchto hodin zahrneme do hodnocení. Samozřejmě mistři se snaží s žáky zůstat v kontaktu, i když je to vzhledem k praktické výuce složité. Budeme hodnotit i přístup žáků k distanční výuce. Učitelům jsem sdělil, že ve známce mají zohlednit i iniciativu nebo plnění úkolů a další specifika,“ nastínil Kurka.

Blíží se i termíny maturitních zkoušek. Ty by zatím měly být ve stanoveném termínu. Zkoušku dospělosti čekají letos novinky, v důsledku novely zákona.

„Didaktické testy budou státní a tvoří je Cermat. Hodnocení z těchto testů bude pouze uspěl nebo neuspěl a nebude to mít vliv na konečnou známku na vysvědčení. U písemných prací je změna, jak u češtiny tak angličtiny budou slohové práce připravované a opravované na dané škole. Známka poté vyjde z písemné práce a ústní zkoušky,“ vysvětlil Kurka.

O letošní maturanty se ředitel nebojí. „Příprava žáků posledních ročníků probíhá také distančně, studenti mohou s učiteli jednotlivě konzultovat přes EduPage, což je náš informační systém. Dokonce loni odmaturovali lépe než rok předtím. Podle zkušeností, které máme, se snažíme žáky připravit co nejlépe. Myslím, že to zvládnou,“ ubezpečil Jiří Kurka.