V maximální fázi jej zmizelo zhruba 27 procent. Neobvyklý přírodní úkaz začal již o necelou hodinu dříve, v 10:50 hodin.


A ze zákrytu se slunce zcela vynořilo v půl jedné odpoledne.


V principu jde o to, že měsíc na krátkou dobu zakryje část slunce z pohledu pozorovatele.


Pozorovat jej lze přes svářecí sklo či přes speciální brýle na pozorování slunce.


Další částečné zatmění přijde až v roce 2011, ovšem v lednu, není tedy příliš jisté, zda bude snadné jej pozorovat.


Zcela ojedinělá záležitost, úplné zatmění slunce, byl jev pozorovatelný v celém Česku před devíti lety, 11. srpna 1999. A příští už se naší generace netýká, přijde až 7. října 2135.