Vleklá diskuze se otevřela kolem směny pozemků města za pozemky a nemovitost TTS energo. Tato společnost nabídla, že městu přenechá objekty (mimo jiné i část bývalé kotelny) a některé pozemky v areálu bývalé borovinské továrny výměnou za pozemky města na Spojovací ulici. Právě na borovinských pozemcích zvažují radní o přestavbě bývalé kotelny na Dům dětí a mládeže. Okolní pozemky by prý DDM využilo pro děti.

Jak zmínil sociální demokrat Vladimír Malý, majetková komise směnu pozemků nedoporučila. Semknutá koalice, podpořená zvednutou rukou lidovce Bohumila Bobka, nakonec přehlasovala ty, kteří se směnou nesouhlasili.

O čem se v diskuzích vedla řeč? Svůj jasný nesouhlas se směnou pozemků předložil zastupitel Petr Vašíček (ČSSD): „Myslím, že náklady na budování v Borovině budou daleko vyšší."

Zastupitelé: Cena bude vyšší

Podle starosty Heřmana jsou předpokládané náklady na přestavbu kotelny na DDM v Borovině vyčísleny na dvacet milionů korun. Vašíček je ale přesvědčen, že město by muselo investovat mnohem větší peníze, než-li jen do přestavby, ale i do úprav terénu.

Zastupitelka Soňa Olivová (ČSSD) poukázala na bývalý prostor čističky odpadních vod v borovinském areálu, který by případným schválením směny převzalo město do svého majetku. „Je to tam kontaminované těžkými kovy," zajímala se, jak s tím město naloží. 

Její výstup nazval místostarosta Pavel Pacal „výstřelem do tmy". Argumentoval: „Existují instituty jako je územní rozhodnutí a další věci. A v momentě, kdy by tam bylo něco v nepořádku, tak to nikdo dál nepustí. Pokud by to nebylo realizovatelné, tak do toho nikdo nepůjde."

Proti směně pozemků ostře vystoupil zastupitel Jaromír Barák. Je přesvědčen, že budování DDM vyjde město na nemalé peníze. K borovinskému areálu utrousil na adresu radnice výtku: „Za dvacet milionů korun tam město vybudovalo kruhový objezd, po kterém běhají zajíci."

Obavy, aby nedošlo ke změně územního plánu a následné parcelaci „volných" pozemků na Hrádku, pokud by na přesídlení DDM do Boroviny došlo, nastínil zastupitel Miroslav Zahrádka (KSČM).

Takovou myšlenku rezolutně odmítl starosta Pavel Heřman slovy: „Věřím, že z naší koalice by to nikdo nedopustil." Jeho slova podpořil i Milan Šťastný za Břehy.

Žhavých brambor bylo o něco víc

Směna pozemků nebyla na čtvrtečním zastupitelstvu zdaleka jediným žhavým bramborem, kolem něhož se vedla rozsáhlá diskuze. Pořádné dusno bylo kolem schvalování vyhlášky o omezení hazardu na území města. V nešťastné formulaci znění usnesení se sami zastupitelé místy ztráceli.

Diskuzní defilé se přiostřovalo při projednávání zprávy kontrolního výboru z kontroly dlouhodobých nájemních smluv.
O slovní přestřelky nebyla nouze. Padly i vzájemné výtky mezi starostou Pavlem Heřmanem a zastupitelem Jaromírem Barákem, kteří jsou oba z „jednoho hnízda" – společné kandidátky HZNR!

Celá situace vrcholila tím, že starosta Heřman předložil návrh na odvolání zastupitele Jaromíra Baráka z kontrolního výboru a také navrhoval odvolání dalšího člena téhož výboru – zastupitelky Marie Rynešové (HZNR!). Návrh na odvolání Baráka zdůvodnil starosta slovy: „Reprezentuje tam akorát sebe." Stejné odůvodnění podal při návrhu na odvolání Rynešové. Jeho návrh ale zastupitelé posvětili jen v jednom případě – a sice u Marie Rynešové. Na její odvolání zareagoval hlasitě komunista Miroslav Zahrádka: „To je sicilská vendeta!"

Nový režim MAD schválili

Nemalé diskuze se i tentokrát vedly kolem úprav Karlova náměstí a také schvalování změny tras linek a nových jízdních řádů MAD Třebíč.
Zastupitelé navržené změny týkající se městské autobusové dopravy většinou hlasů schválili. Pro ty, kteří městskými autobusy jezdí, to znamená, že už v první den nového školního roku musí počítat se změnou systému městské dopravy. Od 3. září také vstoupí v platnost nový jízdní řád MAD.