Po složení slibu nově zvolených členů zastupitelstva města a stanovení počtu členů rady města dojde na volbu starosty a místostarostů. Podle výsledků koaličních jednání se očekává, že novým starostou Třebíče bude zvolen Pavel Heřman. Jako o budoucích místostarostech se mluví o Pavlu Pacalovi, Milanu Zeibertovi, Marii Černé a Pavlu Svobodovi.

Zastupitelé také zvolí další členy rady města. Těmi se podle dosavadních koaličních jednání nejspíše stanou tito čtyři zastupitelé:
Jolana Smolová (hnutí Heřman zpátky na radnici!), Jaromíra Hanáčková (hnutí Pro Třebíč), Martin Svoboda (Věci veřejné) a Petr Kotačka (Věci veřejné).
Posledním, ale nikoliv nezajímavým bodem jednání, bude rozhodnutí zastupitelů o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva. Přímý přenos ze zasedání nově zvoleného zastupitelstva je možno sledovat na internetových stránkách města, pakliže máte k tomu nainstalovaný příslušný prohlížeč.