Investor nedodržel termín kolaudace, a proto mu město podle smlouvy vyměřilo pokutu ve výši rovných 10 milionů korun. Usnesení rady o udělení pokuty však starosta Ivo Uher pozastavil.


Tuto pravomoc, danou zákonem o obcích, využil ve svém volebním období poprvé. Starosta Uher se již dříve vyjádřil do médií, že rozhodnutí rady se mu jeví jako nesprávné, protože oba obchodní domy byly stavebně dokončeny již na podzim 2007, od té doby probíhá zkušební provoz a jsou veřejností plně využívány. Problém mělo rozseknout zastupitelstvo na zářijovém zasedání. Po přerušeném zmatečném hlasování si ale vyžádalo zpracování právního rozboru. Záležitost se tedy bude dnes znovu řešit. Zasedání zastupitelstva města začíná v 15 hodin ve velkém sále kulturního domu Fórum.

IVAN PŘIBÍK