Náměšť nad Oslavou čeká v příštím roce velká rekonstrukce silnice v Třebíčské ulici, tedy části silnice první třídy číslo 23. Starosta města Vladimír Měrka však upozornil na další místo, které by si opravu zasloužilo.

„S rekonstrukcí silnice je třeba řešit křižovatku ulic Třebíčské a Ocmanické. Podle mého není možné rekonstruovat silnici první třídy, aniž by se neřešila tato křižovatka. Na základě naší výzvy a také osobního jednání proto vydal krajský úřad záměr na vypracování studie řešení této křižovatky," řekl náměšťský starosta s tím, že postoj kraje uvítal.

„Přihlásili se k tomu a já bych jim za to chtěl poděkovat. Zadání na vypracování studie znělo na klasickou křižovatku a na kruhový objezd a návrhy obou variant vypracoval Bohumil Kotlán," podotkl Měrka.

Obě varianty jsou reálné

Jednatel společnosti Profi Jihlava a projektant představil obě varianty při posledním jednání zastupitelstva města. „První varianta koresponduje s řešením, které v současné době zpracovává Ředitelství silnic a dálnic, tedy je v souladu s opravou silnice číslo 23 v Náměšti nad Oslavou. To je řešení formou klasické křižovatky se ztenčením křižovatky a usměrněním dopravy pomocí dělicího ostrůvku a směrovacího ostrůvku, kde většinou bývá dopravní značení. Došlo by určitě k zpřehlednění křižovatky, kterou by bylo nutno doplnit o světelnou signalizaci a také o ukazatel rychlosti," řekl projektant Bohumil Kotlán.

„Druhá varianta představuje kruhovou křižovatku o průměru 34 metrů. Řešení chodníků a přechodů je obdobné u obou variant, naopak nebudovala by se zde světelná signalizace," upřesnil Kotlán.

Pokusil se odhadnout i cenu obou navrhovaných variant. „Oprava stávající křižovatky a zachování klasického uspořádání vychází na zhruba čtyři miliony korun, u kruhové křižovatky se dostáváme na částku přibližně sedmi milionů. Je to ale řádový odhad, který bude upřesňován dalšími projektovými dokumentacemi," doplnil Kotlán.

Ještě před hlasováním zastupitelů o preferované variantě vyjádřil starosta Měrka podporu kruhové křižovatce. „Je to sice dražší řešení, ale zároveň perspektivní na mnoho let dopředu. Měli jsme i jednání pracovního týmu, bylo tam zastoupeno Ředitelství silnic a dálnic, Policie ČR, Kraj Vysočina, Krajská správa a údržba silnic, město i odbor dopravy městského úřadu. Všemi přítomnými bylo doporučeno, tedy kromě ŘSD, které variantu neodmítlo s tím, že podpoří každé řešení, které bude lepší než současný stav, tak všichni ostatní podpořili řešení formou kruhového objezdu," řekl náměšťský starosta.

Podle něj bude město při zdárném dojednání projektu největším investorem. „Máme tam rizikové vyústění ulice Nad Tratí a také absenci chodníků. Lidé tam přecházejí křižovatkou napříč a vlastně všemi možnými způsoby. Tyto záležitosti za nás zkrátka nikdo neudělá. Pokud ale bude tento projekt probíhat ve spolupráci všech tří stran, tak má v budoucnu skutečně velkou šanci na úspěch," podotkl Měrka.

Ostatní zastupitelé mu dali za pravdu a kruhové křižovatce dali jednohlasně zelenou. Souběžně s opravou silnice I/23 však k realizaci díla zřejmě nedojde. „Vzhledem k tomu, že ŘSD plánuje rekonstrukci průtahu již v příštím roce a do té doby se patrně nepodaří zajistit vydání potřebných povolení pro rekonstrukci křižovatky, tak nebude možno akce realizovat současně," řekla vedoucí krajského odboru dopravy Hana Strnadová.

Současně potvrdila spolufinancování projektu z krajské pokladny. „Předpokládáme účast na rekonstrukci v rozsahu dotčené komunikace III/3906 ve vlastnictví kraje. V současné době, kdy je vypracována pouze variantní studie, však nelze částku stanovit," dodala Strnadová.

KAMIL ČERNÝ