Důvod objasnil starosta Josef Kula: „Nejdůležitějšími body zasedání jsou žádosti o dotace na kanalizaci a snížení energetické náročnosti budov škol. V úterý rada zjistila, že materiály jsou stále rozpracované a neumožňují projednání v zastupitelstvu. Jde o poměrně náročnou přípravu. Zatím se také nepodařilo úplně vyčíslit podíly městyse na těchto projektech. Proto radní rozhodli termín zastupitelstva přesunout na úplně nejzazší možný termín.“

Na diskusním fóru obce se objevil ještě jeden s tím související důvod zrušení zasedání. A to je nedostatečné časové zveřejnění materiálů k jednání zastupitelů. To má být ve lhůtě sedmi dní před samotným rokováním. „Pozvánka opravdu byla na webové stránce zveřejněna pozdě a usnesení ze zastupitelstva by mohlo být napadeno jako neplatné. Vzhledem k důležitosti schválení řady bodů se rada rozhodla pro posunutí termínu o týden,“ potvrdil na webových stránkách obce radní Zdeněk Ryšavý.

„Informaci o pozdním termínu zveřejnění jsem zjistil v sobotu a byla to pravda. Kdokoliv by tedy mohl rozhodnutí zastupitelstva, které se mu nebude líbit, následně úspěšně napadnout s tím, že jednání nebylo řádně svoláno,“ upozornil obyvatel Okříšek Jaromír Suchý. Zasedání Zastupitelů se tedy posunulo na příští týden ve čtvrtek 25. října.