Žáci a studenti středních, základních i mateřských škol se přímo v terénu dozví od odborníků, jak se ve dvorech nakládá s odpadem, který lidé vyprodukují, a kam z nich putuje.

Vysvětlí jim rovněž proč je důležité třídit odpad a odkládat jej do míst k tomu určených, a to jak z hlediska ochrany životního prostředí, tak i z hlediska přínosu recyklace.

Do třebíčského sběrného dvoru zavítá akce s názvem Zaskočte si pro radu, jak se zbavit odpadu ve středu 19. října.