Kraj chce proto most vyměnit už letos, což znamená významný zásah do dopravy ve městě. Starosta Pavel Pacal k tomu říká, že jde o nečekané zjištění, nicméně bezpečí obyvatel je přednější, než dočasné nepohodlí řidičů.

„Při zjištění, že stav mostu je havarijní, je pro nás bezpečnost našich lidí na prvním místě. Nesmíme nechat věci dojít tak daleko jako v nedávných případech zřícení Trojské lávky v Praze nebo janovského mostu v Itálii. Věc se musí řešit rychle. Zároveň víme, že stavební práce budou znamenat uzavření frekventovaného dopravního uzlu v Třebíči. Proto budeme hlídat termíny prací, aby stavba probíhala co nejrychleji. Současně posílíme dohled městské policie na objízdných trasách,“ uvedl starosta Pavel Pacal, který se plánuje osobně účastnit všech kontrolních dnů budoucí stavby.