„V případě psů a odpadu se sazby nemění a zůstávají na stejné výši jako loni. V případě pozemků se mění pouze tam, kde je ve smlouvě zakotveno povyšování o roční inflaci,“ upozornil mluvčí radnice Ivan Přibík.

Poplatky lze hradit v hotovosti i bezhotovostně. U převodů z účtu na účet musí lidé uvádět variabilní symbol. Číslo bankovního účtu Městského úřadu Třebíč pro poplatky za psy a za odpad je: 19-329711/0100. Číslo bankovního účtu Městského úřadu Třebíč pro nájem z pozemků je: 6627950277/0100.