Rodiče, kteří děti přihlašují, jsou povinni předložit občanský průkaz a rodný list dítěte. Zápisu podléhají děti, které dovršily nebo dovrší do 31. srpna 2019 šestý rok svého věku a dosud do školy nechodí. Rodiče, kteří žádají pro dítě odložení školní docházky, musí doložit vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Do školy může být přijato i dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

„Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je doložení žádosti doporučením školského poradenského zařízení, přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je nutno doložit doporučujícím vyjádřením školského poradenského zařízení a odborného lékaře,“ popsala mluvčí.