„Díky tomu došlo ke snížení emisí skleníkových plynů o 20 tun oxidu uhličitého a produkci nebezpečných odpadů o 86 tun. Vyplývá to z obdrženého certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti Asekol,“ podotkl mluvčí dukovanské elektrárny Jiří Bezděk.

Zaměstnanci loni odevzdali 4 182 kilogramů vysloužilých drobných spotřebičů, 40 monitorů a čtyři televizory. Není to málo. Vždyť zpětný odběr a recyklace například stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více než čtyři roky. „Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř sto kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství je například spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí,“ zmínil mluvčí dukovanské elektrárny.

Není to jediný certifikát, který elektrárnu opravňuje k tvrzení, že usiluje o svůj co možná nejmenší negativní vliv na životní prostředí. Už od roku 2001 jsou Dukovany držitelem prestižního ekologického certifikátu společnosti Det Norske Veritas, který obdržely na základě návštěvy a prověřování provozu týmu odborníků z mezinárodní auditorské společnosti. „Kontrolou prošla opatření k ochraně životního prostředí zavedená v souladu s mezinárodními normami v oblasti vzniku odpadů, odpadních vod, stavem jednotlivých zařízení a podobně,“ řekl Jiří Bezděk.

Ročně ČEZ v dukovanské elektrárně do oblasti ochrany životního prostředí investuje desítky miliónů korun. „Ochrana životního prostředí je důležitou součástí provozu elektrárny a proto je jí věnována velká pozornost,“ dodal mluvčí elektrárny.