Třebíčská policie odložila případ záměny novorozenců 1. listopadu. Příčinou záměny dětí bylo s největší pravděpodobností selhání lidského faktoru, uvedla tehdy mluvčí policie Marcela Lavická.

Policisté zjistili, že zdravotníci děti zaměnili v době od narození do 09:00, tedy než je předali matkám. Obě holčičky se narodily loni 9. prosince v intervalu od 03:55 do 04:10. Podle závěrů vlastního vyšetřování nemocnice dětí zaměnila sestra v době do tří hodin po porodu. Na změnu se přišlo následující den večer, kdy nesouhlasily váhy dětí, poté se manipulovalo s dokumentací. Nepodařilo se však zjistit, která pracovnice dětského oddělení záměnu způsobila.

Společný právník obou rodin Igor Veleba je rozhodnutý, že proti odložení kauzy podá stížnost. Podle něj byl spáchán trestný čin poškozování cizích práv, znaky skutkové podstaty jsou evidentní. "Dám podnět k přešetření případu. Bude také nutné zvážit, zda má tuto věc dále vyšetřovat třebíčská policie," řekl Veleba. Pro objektivní přezkoumání by podle něj bylo vhodnější, kdyby se případu věnovala jiná složka policie než místně příslušná.

Poškozené rodiny s odložením případu počítaly. "Pochybuji, že by někdo něco takového udělal schválně," prohlásil dříve Libor Broža. "Kdyby to někdo udělal úmyslně, to by nebyl člověk. Hned na začátku jsme to považovali za nedbalost či selhání jednoho nebo více lidí," doplnil Jan Čermák.

Odložení případu podle Veleby nijak neovlivní posuzování výše odškodného, které budou obě rodiny po nemocnici požadovat. "Snad jen některé důkazy nám mohou posloužit jako podklady pro jednání o odškodném," dodal Veleba. Psycholog už pro právníka vypracoval znalecký posudek rodiny z Jabloňova, koncem týdne by měl být hotov i na druhou rodinu z Přibyslavic.

Oběma poškozeným rodinám předal hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil po 100.000 korunách. Peníze jsou určeny pro vzájemné sbližování, jejich použití záleží pouze na obou rodinách. Odškodné bude hradit do určité výše pojišťovna. Pokud přiznané odškodné tuto výši přesáhne, bude platba na nemocnici. Pokud by nemocnice neměla dost peněz, musel by podle hejtmana nějakých způsobem pomoci kraj.