Mezi první patří tři pískovcové koule zvané bombardy, které sloužily ke střílení z praku při obraně původního hradu. Po důkladném prozkoumání a restaurování je budou moci obdivovat také návštěvníci zámku.

Druhým významným objevem jsou zbytky gotického kamenného zdiva. Archeologové předpokládají, že jsou to také pozůstatky původního hradu, který se datuje do třináctého století a stál na místě dnešního renesančního zámku.

Nádvoří ještě není cele odkryto a postupně se odhalují jeho další části a vrstvy, je tedy možné, že se nálezy archeologů ještě rozšíří.

„Pokud se najde něco závažného, práce dělníků by se musely pozdržet a řídily by se podle instrukcí archeologů. Nyní však stále počítáme s dokončením oprav k 30. listopadu, jak bylo původně naplánováno,“ vysvětlil situaci kastelán zámku Marek Buš.