Právě úprava cest je další fází první etapy obnovy parku, která nedávno začala. „Aktuálně skončily přípravné práce v podobě kácení dřevin, které jsou na základě dendrologických posouzení nevyhovující,“ potvrdila radniční mluvčí Irini Martakidisová. „Nyní budou upraveny cesty v podobě zkvalitnění jejich povrchů. Přibyde také nové veřejné osvětlení kolem cest, bude také doplněn a obnoven některý mobiliář. Tyto práce budou probíhat zhruba od června do října letošního roku, poté proběhne výsadba stromků a keřů a budou upraveny záhony,“ doplnila mluvčí.

Kácení v zámeckém parku řečí čísel:

  • Průzkum dřevin probíhal v květnu a červnu 2018, aktualizace byla na podzim 2022.
  • Zhodnoceno bylo 637 dřevin, z toho 543 stromů, 62 skupin dřevin a 32 solitérních keřů.
  • V parku je 151 stromů javoru mléčného a 135 stromů jasanu ztepilého, dále 33 lip, 33 jírovců, 29 habrů, 13 dubů a 12 olší. Ostatní druhy jsou zastoupeny v počtu nižším než 10 kusů.
  • Ke kácení bylo navrženo dendrology 64 stromů, tři solitérní keře a šest skupin keřů.
  • Nová výsadba zahrnuje 20 listnatých stromů (javory, jírovce, habry, dub, jerlín, lípy) a 72 keřů (lískovníčky, kdoulovce, ptačí zoby, pustoryly) a nové záhony, na kterých bude 1130 trvalek a 3600 cibulovin.

Město chce revitalizací parku zatraktivnit tuto část města, kterou hodně vyhledávají turisté. Park se totiž nachází v těsném sousedství zámeckého areálu a baziliky svatého Prokopa, které jsou zapsané na Seznamu Unesco. „Účelem stavby je například zlepšení technických parametrů cest, jejich doplnění a zkvalitnění jejich povrchů pro zkvalitnění pohybu chodců i vozíčkářů. Revitalizací dále dojde k zatraktivnění zámeckého parku pro přímo navazující turistické cíle, jako je bazilika, zámek, ledovna, severní příkop s přírodním bludištěm, bylinková zahrádka i rodinný zábavní park Labyrint,“ dodala Martakidisová.