V Třebíči končí jedna dlouhá éra. Po mnoha desítkách let se v odloučeném pracovišti Základní umělecké školy Třebíč (ZUŠ) v Soukopově ulici, známém v Třebíči jako budova Resonance, přestanou vyučovat hudební obory. Hřebíček do rakve této epochy zatloukli zastupitelé, kteří však předtím o budově Resonance vedli dlouhou diskusi.

Žáci třebíčské umělecké školy musí opustit budovu Resonance. | Video: Deník/Milan Krčmář

Opoziční zastupitelka Blanka Kutinová z uskupení Třebíč Občanům! se snažila oponovat starostovi Pavlu Pacalovi. Ten mimo jiné argumentoval, že je budova málo využívaná. „V přízemí je jediná prázdná místnost asi dva krát dva metry, kde se dřív vyučovala hra na harfu. Tři místnosti v přízemí jsou prázdné v pátek. V prvním patře je jediná volná místnost. A ta nikdy nefungovala jako učebna, bývala tam účetní,“ prohlásila Kutinová.

Počty žáků ZUŠ Třebíč jednotlivých oborů v roce 2023/24

  • Hudební obor – 820 žáků
  • Taneční obor – 166 žáků
  • Výtvarný obor – 319 obor
  • Literárně-dramatický obor – 92 žáků
  • Celkem – 1397 žáků

Zdroj: ZUŠ Třebíč

„Jedna místnost je volná ve středu, kdy pan učitel učí na jiné zušce. Další učebna je volná v pátek, ale tam má pan učitel celý úvazek, ale rozvržený do čtyř dnů,“ shrnula dále opoziční zastupitelka.

Ta zároveň projevila obavy, zda výuka v příštích létech neutrpí. Děti i učitelé se totiž mají stěhovat do hlavní budovy školy ve Fóru, případně do několika místností ve vedlejší Pasáži. „Teď máme kvalitní výuku. A když ty děti přestěhujeme do prostor, které nejsou určené pro hudební vzdělávání, bojím se, aby neměly ztížené podmínky. A nejen děti, ale i pedagogové, kteří tam budou trávit hodiny v kuse,“ podotkla Kutinová, která zároveň vyzdvihla tradici a úspěchy školy.

Provoz budovy Resonance stojí školu asi dvě stě tisíc korun ročně. „V momentě, kdy je ředitel schopen za splnění hygienických norem zabezpečit výuku v jedné budově, proč by to zabezpečoval ve dvou? Ušetřené finanční prostředky pak může využít například na nákup učebních pomůcek,“ odvětil starosta.

Ten ale přiznal, že se zatím neví, co si město coby vlastník s budovou Resonance počne. „Město Třebíč zatím tuto záležitost neřešilo. Určitě tu budovu nechceme prodávat. Nabídneme ji například lékařům na ordinace, případně jiným subjektům, které by jich chtěly provozovat tak, aby to bylo prospěšné obyvatelům města,“ podotkl Pacal.

V tomto případě tedy došlo k určitému posunu od okamžiku, kdy radnice oznámila, že provoz v Resonanci skončí. Tehdy totiž starosta naznačil, že by budovu mohli využívat úředníci po reorganizaci stavebních úřadů, v delším časovém horizontu nevyloučil ani její prodej.

O opuštění budovy Resonance požádala město ředitelka ZUŠ Třebíč Eva Vaňková. Ta zároveň působí jako zastupitelka a radní za Pacalovo uskupení Pro Třebíč. „V tomto školním roce došlo ke snížení využití učeben, odešli nám dva učitelé,“ upřesnila Vaňková jeden z důvodů, proč dochází k této reorganizaci.

„Dva pedagogové půjdou do učeben v budově Pasáž. Samozřejmě počítáme s tím, že vyhovíme všem hygienickým požadavkům,“ zareagovala Vaňková na obavy Blanky Kutinové.

Zastupitelstvo nakonec změnu v organizaci Základní umělecké školy Třebíč schválilo. Z budovy Resonance tak definitivně zmizí výuka hudby, která se tam vyučovala ještě za minulého režimu. Tehdy v ní sídlila lidová škola umění, jak se „zušky“ nazývaly za minulého režimu. O reorganizaci Resonance se město pokusilo už v roce 2011, tehdy se ale i přes protesty rodičů jen sloučila tehdejší ZUŠ Resonance se ZUŠ Třebíč.

Mohlo by vás zajímat: V třebíčském Stop-shopu otevře svou pobočku McDonald’s. Víme kdy

Budova, v níž do konce minulého roku sídlil Decathlon. Nyní v něm bude McDonald's a další dva obchody. | Video: Deník/Milan Krčmář