Na nesrovnalosti po vyhlášení vítěze výběrového řízení upozornil již Spolek transparentní dopravy. Zarazilo je, že do soutěže byla podána jediná nabídka. „Samotný tento fakt lze považovat za alarmující, když sektor veřejné dopravy je tradičně odvětvím velmi konkurenčním a veřejné zakázky představují pro každého dopravce výjimečně stabilní druh příjmu," podivovala se ředitelka Spolku transparentní dopravy Eva Hovorková.

V dopise, který zaslala třebíčským zastupitelům, rovněž upozornila, že o celé věci byly zpraveny orgány činné v trestním řízení.

„Přijali jsme oznámení, které se týká veřejné zakázky na provoz dopravy ve městě. A v současné době se jím zabýváme," potvrdila krajská mluvčí Policie ČR Jana Kroutilová.

Policisté však nejsou jediným orgánem, který se zakázkou na výběr dopravce v Třebíči bude zabývat. Dvě podání zamířila rovněž na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. „Úřad nás o tom informoval a uložil nám, abychom mu odeslali veškerou dokumentaci," sdělil starosta Třebíče Pavel Janata.

Zárukou, že zakázka proběhla podle zákona, by pro vedení města měla být firma, která zakázku administrovala. „Vybrali jsme společnost Veřejné zakázky, která administrovala mimo jiné největší veřejnou zakázku na veřejnou dopravu v historii České republiky. Má za sebou právní kancelář, která ručila, aby stanovené podmínky a průběh byly přesně podle zákona o zadávání veřejných zakázek," sdělil místostarosta Třebíče Pavel Pacal.

A vše v pořádku je i podle zástupce oné právní kanceláře Tomáše Krutáka. „Zákon říká, že každý, kdo se cítí poškozen, komu připadají podmínky diskriminační a má zájem o zakázku, ať se v určitých lhůtách ozve. Nic takového se nestalo," oznámil Kruták.