Ve skutečnosti je to však úkaz starý 600 milionů let. V té době se po Zemi ještě ani neproháněli dinosauři, na ty si svět musel počkat dalších 400 milionů let. V době, kdy moravskobudějovická vrása vznikla, byly nejvyšším vývojovým stupněm jednoduché mnohobuněčné organismy. I planeta vypadala jinak – její pevninu tvořil jeden velký superkontinent Gondwana. A právě její pozůstatky ukazuje vrása v Moravských Budějovicích.

Nachází se na skalním ostrohu pod budovou zdejší fary. Ostroh je odkrytý, nepokrývá jej ani zemina ani žádné rostliny, a proto na něm lze dobře pozorovat skalní zářezy. V jednom místě je patrné jejich esovité zakřivení. Právě zde příroda uchovala jednotlivé geologické vrstvy. „Prý je to nejstarší viditelný jev tohoto druhu v Evropě,“ vysvětlil ředitel Městského kulturního střediska Beseda Karel Nechvátal. „Jedná se tedy o opravdový unikát, a tak přemýšlíme nad tím, že bychom sem umístili alespoň ceduli v češtině, angličtině a němčině. Místní i návštěvníci by díky tomu věděli, na jak pozoruhodném místě se Moravské Budějovice nacházejí,“ doplnil ředitel.

Informační cedule by se na toto místo určitě hodila. Mnozí obyvatelé Moravských Budějovic možná ani nevědí, jakou zajímavost mají ve své blízkosti.