„V nadcházejícím roce je do naší školy zapsáno pouze devět dětí. I když je v obci 10 prvňáčků k nám do školy nenastoupí ani jeden. Nastoupí do škol v Třebíči, Čáslavicích nebo Výčapech. Proto jsme se rozhodli, že pokud počet žáků klesne pod osm školu jednoduše zavřeme,“ sdělil starosta Kojetic Vladimír Chromý.

Výjimku přijali zastupitelé i pro tamní mateřskou školu. Zde je však problém opačného rázu. „Ve školce je 24 míst, ale zájem rodičů o jejici umístění je daleko větší. Řešením je udělení výjimky, že školku může navštěvovat 27 dětí,“ dodal starosta.