„Z Fondu Vysočiny jsme obdrželi dotaci ve výši 45 procent. Díky tomu jsme mohli novými auty nahradit stará auta ve špatném technickém stavu. Pečovatelky se nyní spolehlivě dostanou k lidem i ve vzdálenějších částech regionu,“ děkuje za podporu Helena Pavelková, koordinátorka pečovatelské služby.

Charitní pečovatelská služba Třebíč zajišťuje terénní zdravotní a sociální služby v domácnostech. Pečovatelky pomáhají dospělým a seniorům se sníženou soběstačností, kteří nemohou sami nebo s pomocí rodiny zvládat každodenní činnosti.

„Zájem o naše služby je trvalý. Snažíme se vyjít vstříc každému, kdo naši službu potřebuje. Péči poskytujeme nejen ve městech Třebíč, Hrotovice a Náměšť nad Oslavou, ale i v jejich vzdálenějším okolí. A právě pro zajištění péče v okolních obcích budou nová auta využívána,“ popisuje koordinátorka služby.

„I když to bude znít jako klišé, je pravda, že i díky dobrému technickému vybavení můžeme naplňovat hlavní smysl naší služby, kterým je to, že lidé mohou dál žít svůj život tam, kde jsou doma a kde se cítí dobře,“ dodává.