Radnice už zadala projekt opravy ulice Zahradníčkovy, která zahrnuje také Nikodémovu a zčásti Demlovu. Vypracovat nechá několik variant. „Chceme všechny projekty představit veřejnosti a teprve potom se projekční dílo dokončí. Případné připomínky budou zapracovány,“ řekl místostarosta Pavel Janata.

Připravuje se také oprava ulice Nerudovy, společně s ulicemi Úvoz a Mrštíkova. A do třetice vzniká projekt rekonstrukce lokality tvořené ulicemi Křížová, Zvěřinova a západní částí Tkalcovské. „Chceme veřejnosti představit minimálně dvě varianty řešení, které se nabízejí. Jde nám o to, abychom zvolili variantu optimální z hlediska lidí, kteří tam bydlí,“ řekl Janata.

Proměna všech ulic bude komplexní, včetně rekonstrukcí sítí, kanalizací a povrchů. Kdy na opravu tří připravovaných lokalit dojde, zatím není jasné.